The Aqua Signature | Garden Grand Villa

The Aqua Signature | Garden Grand Villa

The Aqua Signature | Garden Grand Villa VC2.1A

Diện tích đất: 600 m2 (20x30m) Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~431m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Garden Grand Villa VC2.1B

Diện tích đất: ~586 m2 (22x29m) Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~443m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Garden Grand Villa VC2.1C

Diện tích đất: ~712 m2 (24x30m) Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~435m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Garden Grand Villa VC2.1D

Diện tích đất: 600 m2 (20x30m) Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~423m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Garden Grand Villa VC2.1E

Diện tích đất: ~627 m2 (21x30m) Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~454m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Garden Grand Villa VB6.1

Diện tích đất: ~412 m2(20x21m) Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~387 m2 WC: 6

* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Garden Grand Villa VC2.2

Diện tích đất: 600 m2 (20x30m) Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~414m2 WC: 5
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Garden Grand Villa VC2.2A

Diện tích đất: ~674 m2 (23x30m) Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~426m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách
0981393322 Toàn cảnh 360° dự án Đăng ký
TIN TỨC: Nam Long ký kết và công bố chuỗi tiện ích đưa vào vận hành tại khu đô thị WaterpointTIN TỨC: Bất động sản Long An hưởng lợi nhờ khu đô thịTIẾN ĐỘ: Cập nhật tiến độ T6/2024