The Aqua Signature | Canal Grand Villa

The Aqua Signature | Canal Grand Villa

The Aqua Signature | Canal Grand Villa VB7.1A

Diện tích đất: ~465~548 m2 Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~458 m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Canal Grand Villa VB7.1B

Diện tích đất: ~417~441 m2 Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~417 m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Canal Grand Villa VB7.2

Diện tích đất: ~400~516 m2 Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~371 m2 WC: 5
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Canal Grand Villa VB8.2A

Diện tích đất: 500 m2 (25x20m) Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~427 m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Canal Grand Villa VC1.2A

Diện tích đất: ~523~597 m2 Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~477 m2 WC: 7
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Canal Grand Villa VC2.1C

Diện tích đất: 600 m2 (20x30m) Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~435 m2 WC: 7
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Canal Grand Villa VC9.1

Diện tích đất: ~684 m2 (29.4×24.6m) Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~609 m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Canal Grand Villa VC9.2A

Diện tích đất: ~706 m2 (30.6×26.8m) Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~581 m2 WC: 7
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Canal Grand Villa VB9.2

Diện tích đất: ~452~469 m2 Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~370 m2 WC: 5
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

The Aqua Signature | Canal Grand Villa VC10.2

Diện tích đất: ~623 m2 (24.6x29m) Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~537 m2 WC: 7
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách
0981393322 Toàn cảnh 360° dự án Đăng ký
TIN TỨC: Nam Long ký kết và công bố chuỗi tiện ích đưa vào vận hành tại khu đô thị WaterpointTIN TỨC: Bất động sản Long An hưởng lợi nhờ khu đô thịTIẾN ĐỘ: Cập nhật tiến độ T6/2024