Garden Grand Villa

Khởi tạo ngày mới với sắc xanh tự nhiên tràn đầy nhựa sống với ánh nắng vàng óng và hương mật từ những khu vườn thơm quyến rũ qua khung cửa ngập tràn vào trong từng không gian sống. Nơi kết nối tình thân và lưu giữ ký ức vui vẻ với cộng đồng láng giềng thượng lưu trong tiện ích đẳng cấp biệt lập.
Khởi tạo ngày mới với sắc xanh tự nhiên tràn đầy nhựa sống với ánh nắng vàng óng và hương mật từ những khu vườn thơm quyến rũ qua khung cửa ngập tràn vào trong từng không gian sống. Nơi kết nối tình thân và lưu giữ ký ức vui vẻ với cộng đồng láng giềng thượng lưu trong tiện ích đẳng cấp biệt lập.

Đa dạng mẫu thiết kế thể hiện chất riêng của Gia Chủ

Garden Grand Villa VB1.1

Diện tích đất: 15m x 20m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~299 m2 WC: 4

* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VB1.2

Diện tích đất: 15m x 20m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~260 m2 WC: 4

* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VB3.1

Diện tích đất: ~16m x 20m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~310 m2 WC: 4
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VB3.2

Diện tích đất: ~16m x 20m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~284 m2 WC: 4
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VB4.1

Diện tích đất: 15m x 23m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~343 m2 WC: 4
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VB2.1

Diện tích đất: 20m x 20m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~364 m2 WC: 5

* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VB2.1A

Diện tích đất: 20m x 23m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~403 m2 WC: 5

* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VB2.2

Diện tích đất: 20m x 20m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~327 m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VB2.2A

Diện tích đất: 20m x 23m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~360 m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VC2.1

Diện tích đất: 20m x 30m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~416 m2 WC: 6

* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VC2.1A

Diện tích đất: 23m x 30m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~416m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VC2.2

Diện tích đất: 20m x 30m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~406 m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VC2.2A

Diện tích đất: 23m x 30m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~416m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VC2.2B

Diện tích đất: 27m x 30m Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~416 m2 WC: 5
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VC8.1

Diện tích đất:
Lô D13-05: ~ 748 m2
Lô D14-10: ~ 859 m2
Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~537 m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Garden Grand Villa VC8.2

Diện tích đất: ~871 m2 Phòng ngủ: 4+1
Diện tích sàn sử dụng: ~494 m2 WC: 6
* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách
0981393322 Toàn cảnh 360° dự án Đăng ký
TIẾN ĐỘ: Cập nhật tiến độ T12/2023TIN TỨC: Waterpoint thiết lập định nghĩa mới về đầu tư dành cho giới thượng lưu Việt