Detached Villa

Detached Villa VA1

Diện tích đất: 15m x 15m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~205 m2 WC: 4

* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Detached Villa VA1A

Diện tích đất: 15m x 15m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~212 m2 WC: 4

* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Detached Villa VA4

Diện tích đất: 15m x 15m Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~221 m2 WC: 3

* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Detached Villa VA5

Diện tích đất: ~ 292 m2 Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~258 m2 WC: 5

* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách

Detached Villa VA5A

Diện tích đất: ~ 264 m2 Phòng ngủ: 4
Diện tích sàn sử dụng: ~238 m2 WC: 5

* Mẫu điển hình tham khảo. Mẫu chính thức được đính kèm hợp đồng mua bán của Quý khách
0981393322 Toàn cảnh 360° dự án Đăng ký
TIẾN ĐỘ: Cập nhật tiến độ T12/2023TIN TỨC: Waterpoint thiết lập định nghĩa mới về đầu tư dành cho giới thượng lưu Việt