Khu phức hợp nhà ở và thương mại cao cấp

RIVERA 2

Đang triển khai

Ý tưởng

With a location adjacent to the bank of the green Vam Co Dong River, the Rivera subdivision is located on the stream, bringing prosperity and prosperity. With its own marina, Rivera is a place for classy residents, where generations of families are born and grown up in a natural and modern living environment.

Vị trí dự án

Rivera 2 Master Plan

Tiện ích nội khu

Mẫu thiết kế điển hình

RIVERFRONT GRAND VILLA

GRAND VILLA

MẪU BIỆT THỰ ĐƠN LẬP

MẪU BIỆT THỰ SONG LẬP

MẪU NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

36m road axis

Trục đường 22m

MẪU NHÀ PHỐ VƯỜN