TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Tiến độ 05/2024

Tiến độ 04/2024

Tiến độ 12/2023

Tiến độ 11/2023

Tiến độ 10/2023

Tiến độ 09/2023

Tiến độ 08/2023

Nam Long Group động thổ nhà hữu nghị Việt- Nhật và phát động trồng cây rừng di sản tại Waterpoint (28/7/2023)

Tiến độ 06/2023

Tiến độ 05/2023

Tiến độ 04/2023

Khai trương nhà mẫu Park Village - KĐT Waterpoint (25/03/2023)

Tiến độ 01/2023

Lễ giới thiệu kiệt tác villa - Park Village 17.12.2022

Tiến độ 11/2022

Tiến độ 10/2022

Tiến độ 09/2022

Tiến độ 07/2022

Lễ giới thiệu Grand Villa Compound The Aqua 26/06/2022

Tiến độ 05/2022

Tiến độ 04/2022

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm dự án khu đô thị Waterpoint Long An

Tiến độ 02/2022

Tiến độ 01/2022

Tiến độ 12/2021

Tiến độ 11/2021

Tiến độ 10/2021

Tiến độ 06/2021

Tiến độ 05/2021

Tiến độ 04/2021