Biệt thự đơn lập

AQUARIA 2

 

 

Mẫu thiết kế biệt thự đơn lập phân khu Aquaria 2 điển hình

Biệt thự đơn lập điển hình mẫu 1 ( dự kiến)

Biệt thự đơn lập điển hình mẫu 2 ( dự kiến)