Lịch trình xe Bus tại Waterpoint

TUYẾN WATERPOINT <=> QUẬN 1

THỨ 2 – THỨ 6

Địa điểm đón trả khách Chuyến 1 Chuyến 2 Chuyến 3
Bến xe Waterpoint 6:00 11:30 15:30
Akari Võ Văn Kiệt 6:40 12:10 16:10
1368 Võ Văn Kiệt (Sàn T&A) 6:50 12:20 16:20
326 Võ Văn Kiệt (Samco) 7:05 12:35 16:35
Sàn 94 Nguyễn Du 7:15 12:45 16:45
Takashimaya 7:20 12:50 16:50
01-03 Đông Du, Q.1 7:30 13:00 17:00

 

THỨ 7 & CHỦ NHẬT

Địa điểm đón trả khách Chuyến 1 Chuyến 2
Bến xe Waterpoint 11:30 16:30
Akari Võ Văn Kiệt 12:05 17:05
1368 Võ Văn Kiệt (Sàn T&A) 12:17 17:17
326 Võ Văn Kiệt (Samco) 12:30 17:30
Sàn 94 Nguyễn Du 12:40 17:40

THỨ 2 – THỨ 6

Địa điểm đón trả khách Chuyến 1 Chuyến 2 Chuyến 3
01-03 Đông Du, Quận 1 11:30 15:30 17:30
94-96 Nguyễn Du 11:40 15:40 17:40
Takashimaya 11:45 15:45 17:45
326 Võ Văn Kiệt(Samco) 11:50 15:50 17:70
1368 Võ Văn Kiệt(Sàn T&A) 12:05 16:05 18:05
Akari Võ Văn Kiệt 12:20 16:20 xx:xx
Bến xe Waterpoint 13:00 17:00 19:00

 

THỨ 7 & CHỦ NHẬT

Địa điểm đón trả khách Chuyến 1 Chuyến 2
Sàn 94 Nguyễn Du 08:00 13:30
326 Võ Văn Kiệt(Samco) 08:10 13:40
1368 Võ Văn Kiệt(Sàn T&A) 08:22 13:52
Akari Võ Văn Kiệt 08:35 14:05
Bến xe Waterpoint 09:10 14:40

TUYẾN WATERPOINT <=> QUẬN 7

THỨ 2 – THỨ 6

Địa điểm đón trả khách Chuyến 1 Chuyến 2 Chuyến 3
Bến xe Waterpoint 6:30 11:30 17:30
Cây Xăng Hoà Hiệp 07:05 12:05 18:05
NLIC 07:30 12:30 18:30

 

THỨ 7 & CHỦ NHẬT

Địa điểm đón trả khách Chuyến 1 Chuyến 2
Bến xe Waterpoint 11:45 16:45
Chợ Bình Điền 12:10 17:10
Mizuki Park 12:25 17:25
Tung tâm thương mại ViVO 12:33 17:33
NLIC 12:43 17:43

 

PHỤC VỤ KHÁCH XEM RẠP PHIM NGOÀI TRỜI – THỨ 6 & THỨ 7

Địa điểm trả khách             Chuyến 1 Chuyến 2
NLIC  20:00  21:30

THỨ 2 – THỨ 6

Địa điểm đón trả khách Chuyến 1 Chuyến 2 Chuyến 3
NLIC 07:45 13:00 18:45
Cây xăng Hoà Hiệp 08:05 13:20 19:05
Bến xe Waterpoint 08:50 14:05 19:50

 

THỨ 7 & CHỦ NHẬT

Địa điểm đón trả khách Chuyến 1 Chuyến 2
NLIC 08:30 13:30
Tung tâm thương mại VIVO 08:40 13:40
Mizuki Park 08:52 13:52
Chợ Bình Điền 09:07 14:07
Bến xe Waterpoint 09:32 14:32