Waterpoint – dấu ấn của Nam Long trong chiến lược phát triển đô thị tích hợp

Waterpoint đã và đang không ngừng hoàn thiện diện mạo của một khu đô thị tích hợp mang tính biểu tượng, thiết lập những chuẩn mực sống mới bên dòng sông Vàm Cỏ Đông. Waterpoint ngày nay đang không ngừng lan tỏa diện mạo đô thị mới tại khu vực phía Tây Nam Phát triển…