Nam Long: “của để dành” 681 ha đất và hoạt động bán hàng mạnh mẽ năm 2019 giúp công ty đứng vững trong tương lai

Năm 2019, Nam Long triển khai cùng lúc 3 khu đô thị mới là Mizuki, Akari và Waterpoint. Số liệu cho thấy khoản trả trước từ các khách hàng tại thời điểm cuối năm 2019 lên tới hơn 1.321 tỷ, tăng 22,3% so với số đầu năm. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến toàn…